Vitajte na stránke IKO strešná kalkulačka!

IKO Strešná kalkulačka Nový výpočet strechy

Jedná sa o programový výpočet, ktorý umožňuje odborníkom a zákazníkom vypočítať množstvo produktov potrebných na zostavenie strechy na základe vstupov.

V závislosti od regiónu sa poskytnú predvolené možnosti pre najdôležitejšie prvky strechy. To znamená, že pre každý región sa automaticky vypočítajú predvolené prvky. Ak chcete zmeniť predvolené položky alebo pridať ďalšie, predvolené možnosti môžte upraviť.

Začnete kliknutím na tlačidlo.

Ak je strecha príliš komplikovaná pre IKO strešnú kalkulačku, požiadajte o výpočet kontakt IKO Profesionálov.

Upozorňujeme, že výpočet je založený na informáciách poskytnutých klientom a pre konkrétny projekt nemusí byť presný. Pred nákupom sa prosím obráťte na svojich dodávateľov o ďalšie informácie.